Экспортын борлуулалт болон хэлцэл хийх
Course

Экспортын борлуулалт болон хэлцэл хийх

Next start date : To be announced...
4 цаг mn үнэ төлбөргүй элсэлтийн нээлттэй 5 0.00 (0) 1
ЖДҮ-үүдэд экспортын бизнес харилцаа үүсгэхэд туслах
Course

ЖДҮ-үүдэд экспортын бизнес харилцаа үүсгэхэд туслах

Next start date : To be announced...
4 цаг mn үнэ төлбөргүй элсэлтийн нээлттэй 5 0.00 (0)
Экспортын маркетингийн стратеги боловсруулах
Course

Экспортын маркетингийн стратеги боловсруулах

Next start date : To be announced...
4 цаг mn үнэ төлбөргүй элсэлтийн нээлттэй 5 0.00 (0) 1
Дижитал lean өөрчлөлт хийх
Course

Дижитал lean өөрчлөлт хийх

Next start date : To be announced...
4 цаг mn үнэ төлбөргүй элсэлтийн нээлттэй 5 0.00 (0) 2
Экспортын зах зээлийн тухай
Course

Экспортын зах зээлийн тухай

Next start date : To be announced...
4 цаг mn үнэ төлбөргүй элсэлтийн нээлттэй 5 0.00 (0) 1
Agrifood салбарын стандарт хангах тухай
Course

Agrifood салбарын стандарт хангах тухай

Next start date : To be announced...
4 цаг mn үнэ төлбөргүй элсэлтийн нээлттэй 5 0.00 (0) 1
Хятад улсын зах зээлд экспортлох
Course

Хятад улсын зах зээлд экспортлох

Next start date : To be announced...
4 цаг mn үнэ төлбөргүй элсэлтийн нээлттэй 4 0.00 (0) 3